Vennootschaps- en ondernemingsrecht

De advocaten ondernemingsrecht van MKB Legal Desk hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht. Of het nu een advieskwestie of bijstand in een procedure betreft, ons team staat voor u klaar.

Wij hebben de expertise om u te adviseren m.b.t. de volgende aspecten van het ondernemingsrecht, te weten:

 • Aandeelhoudersgeschillen

  • Een weg om een geschil tussen aandeelhouders op te lossen is de uitkoop van één of meerdere aandeelhouders of vennoten. Of het nu om één aandeelhouder gaat die zelf wil worden uitgekocht (buy out), een uitstoot procedure ten behoeve van de overige aandeelhouders, of twee vennoten die hun samenwerking willen beëindigen, wij bieden advies en begeleiding in elk stadium van dit proces.
 • Geschillen

  • Vennootschap en haar bestuur.
  • Bij het ontslag van een bestuurder van een bedrijf zijn behalve ondernemingsrechtelijke ook arbeidsrechtelijke aspecten aan de orde. Naast zijn vennootschappelijke positie als statutair bestuurder staat de bestuurder meestal ook in een arbeidsrechtelijke relatie tot de vennootschap.  Omdat er twee banden verbroken moeten worden, is het ontslag van een bestuurder een complexe zaak. MKB Legal Desk is ook thuis in het arbeidsrecht en kunnen daarom een ontslag van een bestuurder vanuit ondernemingsrechtelijke en/of arbeidsrechtelijke aspecten beoordelen.
  • Vennootschap en derden
 • De positie van de familievennootschap en haar directeur groot-aandeelhouder (DGA)

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

  • Interne aansprakelijkheid jegens de (curator van de) vennootschap
  • Externe aansprakelijkheid jegens crediteuren (zoals leveranciers)
  • Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement
  • Wanbeleid, onjuist beleid, onbehoorlijk bestuur, kennelijk onbehoorlijk bestuur
  • Aansprakelijkheid van bestuurders jegens de belastingdienst
  • Decharge
  • Verzekering
  • Regres
  • Vrijwaring
 • De keuze van de ondernemingsvorm en de fiscale consequenties

 • Aansprakelijkheid van rechtspersonen

 • In samenwerking met notariskantoren

  • Oprichten BV, holding-structuur etc.
  • Management buy-in en buy-out
  • Bedrijfsopvolging
  • Fusies en reorganisaties
  • Overdracht van (familie)bedrijven
 • Overdracht bedrijf

  • De koop of verkoop van een bedrijf is voor u geen alledaagse bezigheid. MKB Legal Desk daarentegen begeleidt jaarlijks vele ondernemers bij de overdracht van hun bedrijf. Maak ook gebruik van hun ervaring en expertise.
  • De overdracht bij een BV gaat via een aandelentransactie of een activa passiva transactie, terwijl bij een eenmanszaak of VOF sprake is van een activa passiva transactie. Bij iedere overdracht geldt dat het (juridisch) vooronderzoek essentieel is, zeker voor de koper. U zal vanzelfsprekend willen weten hoe de financiële positie van de onderneming is, of er nog claims uit het verleden zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, en wat de juridische status van belangrijke contracten is. Het is om die reden voor u altijd raadzaam om reeds bij de onderhandelingen omtrent een fusie of overdracht van een bedrijf het advies van onze gespecialiseerde advocaat te betrekken.