Opleiding

·        Privaatrecht, familierecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Werkervaring

Tijdens zijn studie heeft mr. De Vries met medestudenten het juridisch adviesbureau: RegelRecht, destijds gevestigd in het World Trade Centre in Rotterdam, opgericht, aan welk kantoor hij diverse jaren was verbonden. Zijn interesse voor de advocatuur is hier ontstaan.

Mr. De Vries is sinds 2012 als advocaat werkzaam. Hij is in hart en nieren een ondernemer, en zeer deskundig op het gebied van het ondernemingsrecht. Om die reden doen vele bedrijven in het MKB een beroep op hem. Omdat meer dan 50% van alle procedures in Nederland gaan over het familierecht staat mr. De Vries ook vele ondernemers bij in het familierecht, zoals bij een echtscheiding.

Daarnaast behandelt mr. De Vries – voor particulieren en ondernemers – vele zaken op het gebied van het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en huur bedrijfsruimte. Middels zijn incassopraktijk zorgt hij ervoor dat er snel wordt betaald. Mr De Vries incasseert vorderingen vanaf Euro 10.000,=, ook in kort geding en zonodig na beslaglegging.

Het arbeidsrecht, waaronder het ambtenarenrecht, behoort mede tot het specialisme van mr. De Vries. Hij vertegenwoordigt zijn cliënten met succes in ontslagzaken, bij ontslag in onderling overleg of in gerechtelijke procedures. Vanzelfsprekend onderhandelt hij voor zijn cliënt omtrent een hogere ontslagvergoeding, en controleert hij of de werkgever zich aan de wettelijke regels heeft gehouden. Mr. De Vries beoordeelt of de vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst) correct is, en adviseert zijn cliënt om de aangeboden overeenkomst wel of niet te accepteren. Werkgevers vinden hem een bekwame advocaat bij een ontslag op staande voet of reorganisatie.

Mr. De Vries heeft bijzondere expertise m.b.t. schadeclaims tegen werkgevers. Hij vertegenwoordigt werknemers in zaken waarbij de werkgever in strijd met de vereiste zorgvuldigheid jegens de werknemer heeft gehandeld, en zijn cliënt hierdoor schade lijdt of heeft geleden. U moet dan denken aan bedrijfsongevallen in de meest ruime zin van het woord. Bij letselschade schakelt mr. De Vries een eigen medisch adviseur in. De kosten van rechtsbijstand worden door de werkgever vergoed.

Mr. De Vries is sportief en lid van vele verenigingen, waaronder: voetbal, golf en tennis, en de ondernemerskring.

Contactgegevens mr. K.H. de Vries
tel. 010 – 442 08 88
e-mail: khdevries@advocateninfo.nl