De afgelopen jaren is er veel in het arbeidsrecht en het ontslagrecht veranderd. Sinds 1 juli 2015 is met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de transitievergoeding ingevoerd. Ook de vrije keuze met betrekking tot de ontslagroute is vanaf dat moment komen te vervallen. Vanaf 1 juli 2015 behandelt het UWV alleen de ontslagzaken met betrekking tot bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte van werknemers. Alle overige ontslagzaken worden behandeld door de kantonrechter. Verder is per bovengenoemde datum een maximum aantal tijdelijke contracten ingevoerd, de zogenoemde ketenregeling.

Op 9 april 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bekend gemaakt. In dit wetsvoorstel wordt een deel van de maatregelen uit de Wwz al weer aangepast met als doel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers vast in dienst te nemen.

Maatregelen

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bevat de volgende maatregelen:

 1. Negende ontslaggrond: cumulatiegrond

  Ontslag wordt ook mogelijk indien er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Dit wordt de zogenoemde cumulatiegrond genoemd. In het huidige ontslagrecht moeten werkgevers aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen wanneer zij een werknemer willen ontslaan. De cumulatiegrond geeft de mogelijkheid om verschillende ontslaggronden te combineren wanneer één ontslaggrond niet volledig kan worden aangetoond. Indien u een werknemer wilt ontslaan op basis van de cumulatiegrond, moet u wel rekening houden met een hogere transitievergoeding. De rechter kan namelijk aan de werknemer een halve transitievergoeding bovenop de reguliere transitievergoeding toekennen. De werknemer heeft in dat geval recht op maximaal 1,5 keer de transitievergoeding. De mogelijkheid om een billijke vergoeding toe te kennen, als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van u als werkgever, blijft bestaan.

   

 2. Transitievergoeding

  Met de komst van de Wab zal de werknemer vanaf de eerste dag, ook tijdens de proeftijd, recht hebben op een transitievergoeding. In het huidige ontslagrecht is het nog zo dat u de werknemer pas een transitievergoeding verschuldigd bent indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Ook de opbouw van de transitievergoeding zal veranderen. De opbouw van de transitievergoeding zal worden verlaagd bij lange dienstverbanden (dienstverbanden vanaf tien jaar).
 3. Proeftijd

  Er komt een verlenging van de proeftijd voor vaste contracten en tijdelijke contracten. Bij vaste contracten wordt de proeftijd verlengd van twee maanden naar vijf maanden en bij tijdelijke contracten (van twee jaar of langer) zal de proeftijd maximaal drie maanden gaan bedragen.

 4. Ketenregeling

  De opeenvolging van tijdelijke contracten (ketenregeling) wordt verruimd. In het huidige arbeidsrecht is het zo dat u een werknemer maximaal drie aansluitende contracten in twee jaar kunt aanbieden. Deze periode wordt verruimd naar drie jaar. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten te verkorten van zes maanden naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

 5. Payrollbasis

  Werknemers die op payrollbasis werken moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waarvoor een eigen regeling geldt.

 6. Oproepkrachten

  Er worden maatregelen genomen om de verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Een oproepkracht moet na de invoering van de Wab ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. De opzegtermijn voor de oproepkracht is gelijk aan de oproeptermijn en is dus in beginsel vier dagen. Oproepkrachten behouden het recht op loon als het werk door de werkgever wordt opgezegd.

 7. WW-premie

  De WW-premie wordt voor u als werkgever voordeliger als u de werknemer een vast contract aanbiedt in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie nog afhankelijk van de branche waarin uw bedrijf actief is. De WW-premie zal worden gedifferentieerd naar de aard van het contract.

Planning

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft er naar het wetsvoorstel voor de zomer van 2018 naar de Raad van State en de Tweede Kamer te sturen. De beoogde ingangsdatum van de maatregelen uit de Wab is 1 januari 2020.

Advies

Wilt u advies over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een van uw werknemers en wilt u hierbij advies van een deskundig en gespecialiseerd advocaat? De advocaten en juristen van MKB Legal Desk voorzien u graag van advies en staan u – zo nodig – bij in een gerechtelijke procedure.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de juristen of advocaten van MKB Legal Desk via het contactformulier op de website https://mkblegaldesk.nl/ Wilt u liever bellen? MKB Legal Desk is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.

Related Posts

Nieuws

Transitievergoeding bij AOW- en/of pensioengerechtigde werknemer?

Transitievergoeding Zoals u wellicht weet, bent u een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door u wordt beëindigd. Een belangrijke uitzondering op de verplichte Read more…

Nieuws

Waarom u een ondernemerstestament zou moeten hebben

Het is verstandig om vroegtijdig te regelen wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u onverwachts komt te overlijden. U wilt natuurlijk niet dat door uw overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Read more…

Nieuws

Klachtplicht voor ondernemers

Bij het sluiten van overeenkomsten tussen ondernemers kan het voorkomen dat een bepaalde zaak, product of dienst niet voldoet aan hetgeen wat u, als koper, met de verkoper hebt afgesproken. De zaak, het product of Read more…