Bent u ondernemer en gaat u scheiden van uw echtgenoot? Echtscheidingen bij ondernemers roepen vaak tal van vragen op. Want wat gebeurt er met de onderneming? Hoe moet de onderneming verdeeld worden tussen de echtgenoten? Hoe zit het met de alimentatieverplichting en het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk?

De antwoorden op deze vragen verschillen per type onderneming en per huwelijksvermogensregime. De echtscheiding en de verdeling van de onderneming vereisen maatwerk. Uw jurist of advocaat moet naast de kennis over het personen- en familierecht ook over kennis van het ondernemingsrecht beschikken. De advocaten en juristen van MKB Legal Desk bezitten de vaardigheden om u verder te helpen.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Allereerst is het belangrijk om te weten of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Of de onderneming in de echtscheiding betrokken dient te worden, hangt namelijk af van het huwelijksvermogensregime waarin u bent gehuwd. Beide huwelijksvermogensregimes kennen namelijk een andere manier van het verdelen van een onderneming bij een echtscheiding.

Gemeenschap van goederen

Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgen u en uw echtgenoot bij een echtscheiding allebei de helft van de bezittingen en de schulden. De onderneming is onderdeel van de gemeenschap van goederen en moet dus bij een echtscheiding over u beiden worden verdeeld. Als u de onderneming wenst te behouden, moet u uw partner compenseren. Om de waarde van de onderneming goed te kunnen te bepalen en, zo nodig, te kunnen verdelen moeten de activa en de passiva worden berekend. De waarde van de onderneming hangt onder meer af van de liquiditeit, rentabiliteit, intrinsieke waarde en de discounted cash flow waarde van de onderneming.

Daarnaast is de bedrijfsvorm ook van belang. Als de onderneming een eenmanszaak is, dan zal de waarde van de onderneming gelijk verdeeld moeten worden over u en uw echtgenoot. Is de onderneming een vof en zijn er geen andere firmanten, dan wordt de waarde van de onderneming ook over u beiden gelijk verdeeld. Als er nog andere firmanten zijn, dan wordt alleen het deel van u en uw echtgenoot over u beiden gelijk verdeeld. Is de onderneming een B.V., dan kunnen de aandelen in twee gelijke delen gesplitst worden of kan de ene echtgenoot de andere echtgenoot uitkopen. Het kan ook voorkomen dat er nog andere aandeelhouders bij de onderneming betrokken zijn. In dat geval is het verstandig om een onafhankelijke partij, zoals een accountant of gespecialiseerde advocaat van MKB Legal Desk (met veel kennis van het ondernemingsrecht), te betrekken bij de waardebepaling van de onderneming

Nieuw: beperkte gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 trouwde men automatisch in algehele gemeenschap van goederen tenzij er huwelijkse voorwaarden waren opgesteld. Per 1 januari 2018 trouwt iedereen in een beperkte gemeenschap van goederen. Bij het aangaan van het huwelijk valt alleen hetgeen de echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen standaard in de gemeenschap van goederen. Het vermogen wat beide partners vóór het huwelijk hadden, blijft privé. Kort gezegd komt dit op het volgende neer: alles wat men voor het huwelijk alleen bezat, blijft privé en alles wat tijdens het huwelijk verkregen wordt, wordt gemeenschappelijk.

Huwelijkse voorwaarden

Indien u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan staat vaak in de huwelijkse voorwaarden opgenomen welke echtgenoot waar recht op heeft. Vaak behoort de onderneming toe aan slechts een van de echtgenoten. In de huwelijkse voorwaarden kan ook bijvoorbeeld zijn opgenomen dat een onderneming bij de echtscheidingsprocedure buiten de verdeling valt en dus niet hoeft te worden verdeeld. Bij de echtscheiding blijven de aandelen van het bedrijf in handen van slechts een van de echtgenoten. Het bedrijf en de aandelen veranderen door de echtscheiding niet van eigendom. Daardoor zijn er geen fiscale gevolgen aan verbonden.

In de huwelijkse voorwaarden kan ook een verrekeningsbeding zijn opgenomen. Hierin is bepaald dat de inkomsten en/of het vermogen van de echtgenoten met elkaar kunnen worden verrekend. Bij het verrekenbeding gaat men uit van een finaal verrekenbeding of een periodiek (dat kan jaarlijks zijn) verrekenbeding. Een finaal verrekenbeding houdt in dat bij het einde van het huwelijk tussen de echtgenoten verrekend wordt alsof zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren. De echtgenoten moeten bij de echtscheiding dan met elkaar afrekenen over de waarde van het bedrijf. Bij het periodieke (jaarlijkse) verrekenbeding verrekenen de echtgenoten aan het eind van iedere periode (die is afgesproken) het inkomen dat zij overhouden na betaling van de reguliere kosten van de huishouding.

Alimentatie

Bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie wordt er gekeken naar de behoefte en de draagkracht. Hierbij is de hoogte van het inkomen van de echtgenoten van belang. Als ondernemer bepaalt u zelf de hoogte van uw salaris. Voor het berekenen van de alimentatie gaat de rechter niet altijd uit van dit door uzelf toebedeelde salaris. U zou namelijk een lager salaris kunnen uitkeren, zodat u ook een lager bedrag aan alimentatie zou hoeven te betalen. Precies om deze reden kijkt de rechter niet alleen naar het zelf toebedeelde salaris maar ook naar de winsten van de onderneming van de afgelopen drie jaar. Dit betreft dan niet alleen de fiscale winst, maar ook de opgepotte winst. Meer informatie over de alimentatieverplichting en het berekenen van de alimentatie, leest u in dit artikel van MKB Legal Desk.

Pensioen

Bij een echtscheiding moet het opgebouwde pensioen tussen beide echtgenoten worden verdeeld. Dit geldt niet alleen voor pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds maar ook voor pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer. Vanaf 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Het reeds opgebouwde pensioen moet worden verdeeld bij een echtscheiding. Dit geldt zowel bij huwelijken in gemeenschap van goederen als voor huwelijken onder huwelijkse voorwaarden. In het geval dat u pensioenrechten in eigen beheer hebt opgebouwd, moet u het deel van het pensioen waar uw echtgenoot recht op heeft afstorten bij een pensioenverzekeraar. Hier geldt echter een uitzondering voor als de onderneming daardoor in gevaar komt. Ook vindt geen verevening van pensioen plaats als de huwelijkse voorwaarden en/of het echtscheidingsconvenant dit nadrukkelijk verbieden. Kijk in dit geval goed wat er in uw huwelijkse voorwaarden of in uw echtscheidingsconvenant is opgenomen.

Advies?

Heeft u een onderneming en gaat u scheiden? Dan is het van groot belang om een gespecialiseerde advocaat van MKB Legal Desk in te schakelen die kennis heeft van zowel het personen- en familierecht als het ondernemingsrecht. De juristen en advocaten van MKB Legal Desk voorzien u graag van advies.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de juristen of advocaten van MKB Legal Desk via het contactformulier op de website https://mkblegaldesk.nl/ Wilt u liever bellen? MKB Legal Desk is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.

Related Posts

Nieuws

Transitievergoeding bij AOW- en/of pensioengerechtigde werknemer?

Transitievergoeding Zoals u wellicht weet, bent u een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door u wordt beëindigd. Een belangrijke uitzondering op de verplichte Read more…

Nieuws

Waarom u een ondernemerstestament zou moeten hebben

Het is verstandig om vroegtijdig te regelen wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u onverwachts komt te overlijden. U wilt natuurlijk niet dat door uw overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Read more…

Nieuws

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet arbeidsmarkt in balans

De afgelopen jaren is er veel in het arbeidsrecht en het ontslagrecht veranderd. Sinds 1 juli 2015 is met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de transitievergoeding ingevoerd. Ook de vrije keuze Read more…