Als startend ondernemer is het belangrijk om een juiste bedrijfsnaam te kiezen. Een goede bedrijfsnaam draagt namelijk bij aan een succesvolle onderneming. Met het oog op een succesvolle onderneming is het kiezen van een bedrijfsnaam dan ook een van de belangrijkste beslissingen die u als startend ondernemer neemt. In dit artikel van MKB Legal Desk leggen wij u graag uit waar u op moet letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam, of zoals de wet zegt, een handelsnaam.

Volgens de Handelsnaamwet is een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Wanneer je een onderneming start en een handelsnaam gebruikt, ontstaat het recht op die naam van rechtswege. Het recht op een handelsnaam ontstaat dus eenvoudigweg door het enkele gebruik ervan.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een handelsnaam?

1. Gebruik de juiste rechtsvorm in uw handelsnaam

Het is volgens de wet verboden om een handelsnaam te voeren die niet in overeenstemming is met uw rechtsvorm. Als u bijvoorbeeld een eenmanszaak heeft, dan mag u niet de letters N.V. achter uw handelsnaam zetten. Dit zou de indruk kunnen wekken dat u een grote beursgenoteerde onderneming drijft terwijl dit in werkelijkheid een eenmanszaak is. Ook mag u in geval van een eenmanszaak niet de handelsnaam “Visser & Partners” voeren. Dit zou de indruk kunnen wekken dat er meerdere eigenaren of partners zijn.

2. Gebruik geen handelsnaam van een ander

Volgens de wet is het verboden om een handelsnaam te voeren als deze handelsnaam al door een ander wordt gebruikt. Oudere handelsnamen worden dus beschermd tegen jongere handelsnamen. Ook is het volgens de wet verboden om een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate afwijkt van een andere handelsnaam. Een handelsnaam mag niet worden gevoerd als deze, gelet op de aard van de onderneming en de plaats waar de onderneming gevestigd is, voor verwarring bij het publiek kan zorgen. Wanneer er twee bakkers  in eenzelfde dorp “Bakkerij ‘t Stoepje” heten, kan dat bij het publiek voor verwarring zorgen. Het is dus niet toegestaan dat beide bakkers in hetzelfde dorp dezelfde handelsnaam voeren. Ook is het niet toegestaan dat twee bakkers in hetzelfde dorp een handelsnaam gebruiken die sterk op elkaar lijken omdat ook dit voor verwarring kan zorgen.

3. Gebruik geen misleidende handelsnaam

Ook is het volgens de wet verboden om een misleidende handelsnaam te voeren. Zo mag u bijvoorbeeld niet de handelsnaam “Kapper Visser Bakker” voeren als u een kapperszaak hebt. Er kan namelijk verwarring ontstaan bij uw klanten. Want bent u nou een kapper, een visser of een bakker? Ook mag u bijvoorbeeld alleen de woorden “advocaten”, “gerechtsdeurwaarders”, “accoutants” of “architecten” in uw handelsnaam gebruiken als u dat ook daadwerkelijk bent. Als u dit beroep niet uitoefent, maar dit wel in uw handelsnaam zet, dan kan dit misleidend zijn. Bovendien zijn veel van deze titels beschermd en mogen deze beroepen alleen worden uitgeoefend door hen die daartoe beëdigd zijn.

4. Gebruik geen (merk)namen van anderen

Verder is het volgens de wet verboden om een (merk)naam van een ander te voeren. Gebruik daarom in uw handelsnaam geen (merk)namen of namen die daarop lijken. Gebruik bijvoorbeeld niet de volgende handelsnamen “Unileven”, “T-mobiel” of “Micrasoft”. U zou op deze manier onterecht mee kunnen liften op de naamsbekendheid en successen van die (merk)namen.

Pas ook op met klankverwantschappen. “Qredits”, “Credits” en “Kredits” klinken allemaal hetzelfde, maar de kans bestaat dat de eigenaar van de merknaam (en tevens handelsnaam) Qredits de andere handelsnamen onvoldoende onderscheidend vindt. In zo’n geval bestaat de kans dat u uw handelsnaam zou moeten aanpassen. Onlangs oordeelde de rechtbank Amsterdam dat het in 2016 opgerichte LINQ Advocaten zijn handelsnaam moest wijzigen omdat het inbreuk maakte op het in 2012 opgerichte LINK Advocaten.

5. Gebruik geen tekens die niet zijn toegestaan

Alleen de volgende tekens zijn toegestaan in een handelsnaam: & @ +. Alle overige leestekens zoals ! # $ / – mogen niet voorkomen in uw handelsnaam. Het al eerder aangehaalde “Visser & Partners” is toegestaan, maar de bedijfsnaam “Visser & Partners!” is niet toegestaan.

Wat als ik mij niet aan het bovenstaande houd?

Als u zich niet aan bovenstaande regels houdt, dan kan de partij die vindt dat u een verboden handelsnaam voert naar de kantonrechter stappen met het verzoek u te veroordelen dat u de handelsnaam niet langer mag voeren, dat u een dwangsom moet betalen voor iedere dag of week dat u de handelsnaam nog langer voert of dat u een schadevergoeding aan de andere partij moet betalen voor de inbreuk op zijn handelsnaam. Ook de Kamer van Koophandel kan naar de rechter stappen met de voornoemde verzoeken.

Handelsnaam registreren als merk

Sommige ondernemingen kiezen ervoor om hun handelsnaam ook als merk te registreren. Het al eerder aangehaalde Qredits is hier een voorbeeld van. De naam Qredits is een handelsnaam, een merknaam en een domeinnaam. Ook Philips is hier een goed voorbeeld van. Als u uw handelsnaam als merk wil laten vastleggen, dan is het merkenrecht van toepassing.

Advies?

Wilt u advies over het gebruik van uw handelsnaam? Of wilt u uw handelsnaam als merknaam vast laten leggen? Of bent u van mening dat een partij inbreuk maakt op uw handelsnaam en wilt u een procedure beginnen tegen deze partij? De juristen en advocaten van MKB Legal Desk voorzien u graag van advies en staan u graag bij in een mogelijke gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de juristen of advocaten van MKB Legal Desk via het contactformulier op de website https://mkblegaldesk.nl/ Wilt u liever bellen? MKB Legal Desk is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 010-4420888.

Related Posts

Nieuws

Transitievergoeding bij AOW- en/of pensioengerechtigde werknemer?

Transitievergoeding Zoals u wellicht weet, bent u een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door u wordt beëindigd. Een belangrijke uitzondering op de verplichte Read more…

Nieuws

Waarom u een ondernemerstestament zou moeten hebben

Het is verstandig om vroegtijdig te regelen wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u onverwachts komt te overlijden. U wilt natuurlijk niet dat door uw overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Read more…

Nieuws

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet arbeidsmarkt in balans

De afgelopen jaren is er veel in het arbeidsrecht en het ontslagrecht veranderd. Sinds 1 juli 2015 is met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de transitievergoeding ingevoerd. Ook de vrije keuze Read more…